Advertisement

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ، 3 ގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގެ ގުދަނެގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި ، ގުދަނާ ޖެހިގެން ހުރި 2 ގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ކުއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014 ފެށިއްޖެ

ކުއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014 ފެށިއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކުރީ ހިރަފުސް އަދި ޑްރިބަލް

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތައް ހިރަފުސް އަދި ޑްރިބަލްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫއިން އެލްޓީއީ އެޑްވާންސްޑް ނެޓްވޯކް ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓުކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އެންމެ ފަހުގެ މޯބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީކަމަށްވާ އެލްޓީއީ އެޑްވާންސްޑް ނެޓްވޯކު ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ޓެސްޓުކޮށް ނިންމާލައިފި އެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާކުރި އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 4 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ހދ. ނާވައިދޫ، ކޮމާސް، އަބްދުﷲ ނައީމްގެ

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ހުވަފެނަކަށް ވެފައިވާ އަދި އެކަމަކަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ހަރު

ކުޅިވަރު

ކުއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014 ފެށިއްޖެ

ކުއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014 ފެށިއްޖެ

ކުއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014 ފެށިއްޖެ އެވެ.

މައިޒާން

ޓެސްޓަށް ދާއިރު ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންއެއްޗެއް

ޓެސްޓަށް ދާއިރު ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންއެއްޗެއް

މި ދުވަސް ކޮޅަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން އިމްތިހާން ހަދަމުންދާ ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. އޯލެވެލް އިމްތިހާން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފެށިފައިވާއިރު

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ