Advertisement

ރެޑްކްރެސެންޓް ހދ ގޮފީގެ ބެސްޓް ވޮލެންޓިއާގެ އެވޯޑް އިބްރާހިމް ޒިޔާދަށް ލިބިއްޖެ

ރެޑްކްރެސެންޓް ހދ ގޮފީގެ ބެސްޓް ވޮލެންޓިއާގެ އެވޯޑް ކުޅުދުއްފުށީ ފެންފިޔާޒުގެ އިބްރާހިމް ޒިޔާދު ހޯދައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ބޮލުން ހަންފޮޅުން ހުއްޓުވުމަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައް

ބޮލުން ހަންފޮޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވެފައިވާ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ހަންފޮޅުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެކި

ކަރަން އާއި ޖެނިފާގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ ބިޕާޝާގެ ސަބަބުން؟

އިންޑިޔާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރަން ސިންހް ގްރޯވާ އާއި ޖެނީފާ ވިންގެޓްގެ ކައިވެނި ރޫޅެން

ބީއެމްއެލްގެ ފްލައި އެންޑް ވިން ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ "ފްލައި އެންޑް ވިން ވިތް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ ނަސީބުވެރިން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ލޮލުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އާންމު ގޮތެއްގައި ދެނެގަންނަނީ ލޭގެ ޓެސްޓުން

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

އޭއީސީ ހޯލް – 4 އަހަރުވީ އިރުވެސް ފެންނަން ހުރީ ހަމައެކަނި ތަނބުތަކެއް!

އޭއީސީ ހޯލް – 4 އަހަރުވީ އިރުވެސް ފެންނަން ހުރީ ހަމައެކަނި ތަނބުތަކެއް!

ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ޒަމާންވީ ހޯލު އިމާރާތް ތަޅާލުމަށްފަހު އައު ހޯލެއްގެ ބިންގާ އެޅީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ކުޅިވަރު

15 ޓީމާއެކު އިހަވަންދޫ މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

15 ޓީމާއެކު އިހަވަންދޫ މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

15 ޓީމެއް ވާދަކުރާ އިހަވަންދޫ މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

މައިޒާން

ބޮލުން ހަންފޮޅުން ހުއްޓުވުމަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައް

ބޮލުން ހަންފޮޅުން ހުއްޓުވުމަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައް

ބޮލުން ހަންފޮޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވެފައިވާ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ހަންފޮޅުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެކި

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އިރާގުގެ ޝީއީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ހިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ