Advertisement

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް

ހަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ގައިން ވަރު ދެރަވެ ބަލި އެނދުގައި ހަޔާތުގެ ނުނިމި އޮތްބައި ހޭދަކުރަން ޖެހުމީ އުފާވެރިކަމާއި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

އެމްޓީސީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރަޝީދާ މުހައްމަދު

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ވޭތުވެދިޔަ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރަޝީދާ މުހައްމަދު

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ބިނާގެ ނަން ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓްގެ ނަމަށް “ބަދަލުކޮށްފި”

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުށީގައި

މިއާމީ ޓްރޭޑާރސްގެ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ހިންގާ މިއަމީ ޓްރޭޑާރސްގެ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

ކޮލަމް

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ސަގާފީ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު "ފުނަ" ގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރުން 4 ރަށަކުން

ރިޕޯޓް

މި އަހަރު ވެސް މަށިމާލި, ދަމުހިނގުން އަދި ހިއްޗަށް ވަޑައިގަތުން އޮންނާނެ

މި އަހަރު ވެސް މަށިމާލި, ދަމުހިނގުން އަދި ހިއްޗަށް ވަޑައިގަތުން އޮންނާނެ

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ބޮޑުއީދުގައި ޒަމަނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅެވެމުން އަންނަ މަށިމާލި

ކުޅިވަރު

ބަލިވިނަމަވެސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ސެމީއަށް ޓީސީ ދަތުރުކޮށްފި

ބަލިވިނަމަވެސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ސެމީއަށް ޓީސީ ދަތުރުކޮށްފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ކުޅުދުއްފުށީ ގުރޫފްގައި މިއަދު ކުޅުނު ފަހު މެޗުގެ ބީޖީ އަތުން ބަލިވިނަމަވެސް ގޯލްގެ ތަފާތުން

މައިޒާން

ކެންސަަރަށް މަގުފައިވާ އާންމުކޮށް ކެއުމުގައި ހިމެނޭ 3 ބާވަތެއް

ކެންސަަރަށް މަގުފައިވާ އާންމުކޮށް ކެއުމުގައި ހިމެނޭ  3 ބާވަތެއް

އަހަރެމެން ކެއުމުގައި ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ބޭނުން ކުރާއިރު އެއިން ލިބޭ ގެއްލުން ވިސްނާލެވެނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިއުމަކީ ޝައިތާނާއާ އޭނާގެ ދަންތުރަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ – ވައުދު

ކުރުވާހަކަ – ވައުދު

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ރޭވަ ނިމިގެން ގޮސް އިރުވައި މޫސުމުގެ އައްސިދަ އާ ދިމާވީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. ދުވަހުގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަ

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ