Advertisement

ކަނޑިތީމުގައި އާރތް ކޮށްފައިހުރި ޓަވަރަކަށް ހޮނު އަޅައިފި

ގުގުރުމާއެކު އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ށ. ކަނޑިތީމުގައި އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ހދ އަތޮޅުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

ދުނިޔޭގެ 201 ގައުމަކަށް މަތިންދާބޯޓަކާ ނުލާ ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ މީހާ

ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކެފައިވެ އެވެ.

އަޕަރ ނޯތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އަޕަރ ނޯރތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެކިކް

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މުޅިން އަލަށް 12 ކޯހެއް ޖޫން މަހު ފަށަނީ

މިއަންނަ ޖޫންމަހު ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މުޅިން އަލަށް 12 ކޯހެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޔުނިވާސިޓީއިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮލަމް

އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު – ދިވެހިބަހުން ކިޔާނީ ކޮންނަމެއް؟

އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު – ދިވެހިބަހުން ކިޔާނީ ކޮންނަމެއް؟

"ކުނި ނައްތާލުން" ނުވަތަ "ކުނި ނައްތައިލާ ނިޒާމު" ނުވަތަ "ކުނި މެނޭޖް ކުރުން" މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އަޑު އިވޭ ބަސް ބަހެވެ. " އަޅުގަނޑަށް

ރިޕޯޓް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާމެދު ކުރެވޭ ނިމުމެއްނެތް ޝަކުވާ!

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާމެދު ކުރެވޭ ނިމުމެއްނެތް ޝަކުވާ!

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އުތުރުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ 60,000 މީހުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ މި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ މައި ހަބެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ރަށެވެ.

ކުޅިވަރު

ކޮކާ ކޯލާ ގޯލްޑް ކަޕްގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ޓީމު މާލެ ދިއުމަށް ފުރައިފި

ކޮކާ ކޯލާ ގޯލްޑް ކަޕްގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ޓީމު މާލެ ދިއުމަށް ފުރައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ކޮކާ ކޯލާ ގޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީގެ

މައިޒާން

ދުނިޔޭގެ 201 ގައުމަކަށް މަތިންދާބޯޓަކާ ނުލާ ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ މީހާ

ދުނިޔޭގެ 201 ގައުމަކަށް މަތިންދާބޯޓަކާ ނުލާ ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ މީހާ

ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކެފައިވެ އެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން…!

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން…!

ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އަމިއްލައަށް މަރުވާން

ވާހަކަ

ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (ފަހުބައި)

ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (ފަހުބައި)

އެމެޖެންސީ ރޫމް ދޮރުމަތީގައި ސަލަފް ކޮޅަށް ހުރެ ދެކޮޅަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އަނީސާގެ ރުއިމުގެ އަޑު މެދު ނުކެނޑި އިވެމުން ދިޔައިރު އަނީސާއާ ޖެހިގެން

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި