Advertisement

ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ކުލަގަދަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިނުން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން އިން ފަށައިފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ހިތުގެ ބަލިތައް ފެތުރުމުން ދިފާއުވުމަށް އަންނާރު!

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ރާއްޖޭއިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާމެދު ދިވެހިންގެ

ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދަރިފުޅު މަންމައާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ބައްޕަ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެ، ދަރިފުޅު މަންމައާ

މަތިންދާބޯޓުގައި މޯބައިލް ފޯނު ނިއްވާލަން ބުނަނީ ކީއްވެ؟

މިހާ ބަވަނަވެފައިވާ ޒަމާނެއްގައި އެފަދަ ގާނޫނެއް ހެދިފައި އޮންނާނީ އެފަދަ ކަމަކުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާފައި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އާރުއެފްޕީ ދޫކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނަށް 4 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ކޮލަމް

އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު – ދިވެހިބަހުން ކިޔާނީ ކޮންނަމެއް؟

އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު – ދިވެހިބަހުން ކިޔާނީ ކޮންނަމެއް؟

"ކުނި ނައްތާލުން" ނުވަތަ "ކުނި ނައްތައިލާ ނިޒާމު" ނުވަތަ "ކުނި މެނޭޖް ކުރުން" މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އަޑު އިވޭ ބަސް ބަހެވެ. " އަޅުގަނޑަށް

ރިޕޯޓް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ބަނދަރު ކަމުގައިވާ މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ދާދިފަހުން ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވިއެވެ. އެބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓަކުން ކޮންޓޭނަރެއް

ކުޅިވަރު

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި ލިވަޕޫލް ހަމަޖެހިލައިފި

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި ލިވަޕޫލް ހަމަޖެހިލައިފި

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ 3-2 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި ލިވަޕޫލް ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ. ލީގުގައި ރޭ ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ އެކުލަބުގެ އާ ރިކޯޑެއް

މައިޒާން

ހިތުގެ ބަލިތައް ފެތުރުމުން ދިފާއުވުމަށް އަންނާރު!

ހިތުގެ ބަލިތައް ފެތުރުމުން ދިފާއުވުމަށް އަންނާރު!

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ރާއްޖޭއިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާމެދު ދިވެހިންގެ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން…!

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން…!

ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އަމިއްލައަށް މަރުވާން

ވާހަކަ

ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (ފަހުބައި)

ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (ފަހުބައި)

އެމެޖެންސީ ރޫމް ދޮރުމަތީގައި ސަލަފް ކޮޅަށް ހުރެ ދެކޮޅަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އަނީސާގެ ރުއިމުގެ އަޑު މެދު ނުކެނޑި އިވެމުން ދިޔައިރު އަނީސާއާ ޖެހިގެން

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި