Advertisement

އެސްއީޒެޑް ބިލު ފާސްވުމާ އެކު ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ޝަހުދީ ގޮވާލައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ލިބުނު އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަވައިދެވުމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޝަހުދީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ފިލްމް “ބޭބީ”ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާންމުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ތަރި އާކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމް "ބޭބީ"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާންމުކޮށްފި އެވެ

އެއް ގަޑިއިރަށް ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 34 އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއް ގަޑިއިރަށް ހިންގި ހާއްސަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 34 އުޅަނދު ބަލއި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބު: ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

އެޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހަމައެކަނި ކެނޑިޑޭޓު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 318 ވޯޓެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް 12 ވޯޓު ލިބިފައިވެ އެވެ

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ކޮލަމް

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ހަބަރުތައް ޖެހުމާއެކު، އެ ހަބަރަކަށް ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ހިޔާލުތަކުން، ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން

ރިޕޯޓް

ޖައު ޕިކްސް: ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް

ޖައު ޕިކްސް: ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް

ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އިންސްޓަގްރާމާއި ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް

ކުޅިވަރު

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި އެވެ.

މައިޒާން

ފިލްމް “ބޭބީ”ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާންމުކޮށްފި

ފިލްމް “ބޭބީ”ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާންމުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ތަރި އާކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމް "ބޭބީ"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާންމުކޮށްފި އެވެ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: ހިތުގައިވާ ސިއްރު

ކުރުވާހަކަ: ހިތުގައިވާ ސިއްރު

މާލޭގެ މަގުމަތި ފުރިފައިވަނީ ދުއްވާ އެއްޗެހިންނެވެ. މަގު ހިނގާ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ވާވަރަށް ޒާތްޒާތުގެ އެއްޗެހި އެއްކޮޅުން

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި