ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލާން ގަސްތުކުރާކަން ޕަޗީ ހާމަކޮށްފި

އަންނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ގާތް މީހުންގެ ހިޔާލް ހޯދުމަށް މުހައްމަދު އަބުދުއްރަހްމާން (ޕަޗީ) ނިކުމެއްޖެ އެވެ.