ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ބިކަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މާލެ ނެގުމަށްފަހު އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ދެ ސަރަހައްދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރާއި އެންމެ ދެކުނެވެ. ދެކުނަށް ބަލާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާބާދީ އެއްކޮށް ގުނައިފިނަމަ، މާލޭން ދެކުނު އެހެން