ކަންފަތުލާ މުދި

ވަކިރާގަކަށް، ދަމާލާފައި، “ކަންފަތުލާ މުދި” އޭ ބުނެފިނަމަ ހިނި އަންނާނެ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. އެނަން ނިސްބަތްވަނީ ފްރާންސްގެ ޤައުމީ ޓީމުގ