އަހަންމަދާ! ކަލޭ އޭނަ އާއި އިންނާނީތަ؟ ނޫނީ ކަޓުވާލާނީތަ؟

އަހަންމަދާއެވެ. މިހާރު ނަގައިގެން ތިޔަ އުޅޭ ބިޓަކީ، ކަލެޔަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުއްޖާ ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ތިޔަހުރީ އިހަށްރޭ އެ ދިމާވި ގޮތުން، އޭނަ އާއި އިންނާނީތޯ، ނީނދެ، ކަޓުވާލާނީތޯ ނިންމަން ނޭގިފައެވެ. މި ބުނީ ދޮގެއްހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން މި ކިޔައިދެނީ އޭނަ އާއި ކަލޭ ކައިވެނީގެ ގޮށްޖަހާނީތޯ، ނޫންތޯ ނިންމުމަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެކެވެ.