ދަނޑުވެރިޔާ

ބަގުލަދޭސްގެ ދަނޑުވެރިޔެކެވެ. އާއިދައިގެ މަތިން ދަނޑުވެރިޔާ ދަނޑުހެއްދުމަށް ވަޅު ކޮންނަމުން ދަނިކޮށް ދަނޑުވެރިޔާގެ  އުދަލި ކޮންމެ ވެސް ހަރު އެއްޗެއްގާ ޖެހުނެވެ. ކޮން އެއްޗެއް ތޯ ބަލާލައި ހިއްވެފައި ހުރުމުން އުދަލިން އެތަން ކޮންނަންފެށިއެވެ. ދަނޑުވެރިޔާއަށް  އެތަނުން ފެނުނީ ބޮޑު ލަކުޑި ފޮށްޓެކެވެ. ދަނޑުވެރިޔާ އަވަސް އަވަހަށް ފޮށި ހުޅުވާ ބަލާލި އެވެ.