ދިވެހި ޤައުމު: ފަސްވަނަ އަނބި؟

އިނދެގެން އުޅޭ އަނބިމީހާ ނުވަތަ އަނބިންނާއި ނިސްބަތްކޮށް، އަދާލަތުގެ އިސްތަރުޖަމާނު، ޝައިޚް ޝަހީމް އެބޭނުންކުރި ބަސްތަކުން އަންހެނުންނަށާއި ދިވެހި ގައުމަށް، އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތައިފިއެވެ. އަދާލަތުގެ އިސްތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ، ހަތަރު އަނބިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭތީ، ގާސިމަށް، ދިވެހި ގައުމުވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ!!