ޑިމޯކުރަސީގެ ބަފާ، ނަމޫނާ ދަނޑުވެރިޔާ

ދަނޑުވެރިއެއްގެ ދަނޑުގައި، ހުތްފޮނި މޭވާއެއް އަންނަ ޑިމޯކުރަސީ ނަމަކަށް ކިޔުނު ވެލެއް ފެތުރެން ފެށިއެވެ. މި ވެލުގައި އަންނަ މޭވާއަކީ ދަނޑުވެރިޔާއަށް ނިކަން ނުބައި އެއްޗެކެވެ. މިހެންވެ ދަނޑުވެރިޔާ އެ ވެޔޮގަނޑު ނައްތާލަން ނިކަން ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދިޔައެވެ.
އެތައް ފަހަރަކު ވެޔޮގަނޑު ކޮށާ ނޮޅާލައެވެ.


ދަނޑުވެރިޔާ

10 އަހަރު ކުރިން