މަހުލޫފް ކޯޓުން މިނިވަން ކޮށްފި

ޖަލުގައި ތިބި ސިޔާސީކުށްވެރިން ރެއިން ފެށިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިނިވަން ކުރަމުން ގެންދާއިރު ގަލޮޅުދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު