ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަކީ ޑީއާރުޕީއަށް ވަރަށް މުހިއްމު އިންތިހާބެއް: ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމް

ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ އިންތިހާބަކީ ޑީއާރުޕީއަށް ވަރަށް މުހިއްމު އިންތިހާބުތަކެއް ކަމުގައި ޑީއާރުޕީގެ ޒަޢީމް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުއްލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޑީއާރުޕީން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް ކުރައްވަމުންދާ ޒިޔާރަތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ގޮފީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް