ކުއްލި ހަބަރު – ކުޅުދުއްފުށީ ފާޅުބޯޓު މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއް ގައި މާލޭން ފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ބޯޓުގެ އިންޖީނު ހުއްޓިއްޖެ

18:45

އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ވެއްޖެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ.

18:05

ކުޅުދުއްފުށީ ފާޅުބޯޓު މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއް ގައި މާލޭން ފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ބޯޓުގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އުޅޭ ހަބަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އިން ޖީނުހުއްޓެން ދިމާވި ސަބަބަކީ ރޭޑިއޭޓަރަށް ގުޅާފައި އިން ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ދިއުމުން ނެވެ.
މިބޯޓުގައި ކުޑަކުދިން ނާއި އަންހެނުން ދަތުރުކުރަމުން ދާކަމަށް ހަބަރު ލިބެ އެވެ.