ރައީސްކަމާ ޑރ. ވަހީދު ހަވާލުވުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަރުހަބާ އާއި ޝުކުރުގެ މެސެޖެއް ފޮނުވި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމުން މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެ މަގާމުގެ ހުވާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް