ކުޅުދުއްފުށިން އަނެއްކާވެސް ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން އިއްޔެ މެންދުރު ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެއެވެ.  މިފެނުނު މިހަރުފައިގެ ދިގުމިނުގައި ތިންފޫޓް ހަތަރު އިންޗިހުރިކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި ހަރުފަ މިހާރު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓެޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.


އެޑިޓޯރިއަލް

9 އަހަރު ކުރިން