ހދ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ހދ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މި އަހަރު ބައިވެރި ވެފައި ވަނީ މިއަތޮޅުގެ 4 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 63 ދަރިވަރުންނެވެ. ހދ އަތޮޅު ތައުލީމި މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި 14 މާރޗް 2009 ގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ކިޔަވާފައިވަނީ ދެ ގޮތްޕެއްގައެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި


ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

9 އަހަރު ކުރިން