ހަސަންޑި އާއި އެލްޕާސޯ މުޙައްމަދު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ 41 ޕެކެޓާ އެކު، ކުޅުދުއްފުށީ ނިޒާމް ހަސަން އިސްމާއިލް (ހަސަންޑި، 27) އާއި އެލްޕާސޯ މުޙައްމަދު މޫސާ (31) ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ހަބަރުލިބިއްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު މިދެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކުރަށްވާފައި