އޮސްކާގެ ބޮޑު ފިލްމަކަށް މިފަހަރު ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނަރ

ދިހަ އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްވެ، އޭގެ ތެރެއިން 8 އެވޯޑް ހޯދައިގެން މިއަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑުގެ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސްލަމްޑޯގް މިނިއަނަރ ވެއްޖެއެވެ. 81 ވަނަ އެނުއަލް އެކަޑެމީ އެވޯޑްސް ނުވަތަ ކޮންމެ އަހަރަކު ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑު ކަމުގައިވާ އޮސްކާ އެވޯޑް ގެ މިއަހަރުގެ އެންމެ މޮޅުފިލްމުގެ މަގާމަށްވެސް ހޮވިފައިވަނީ