ރެސިޕީ: އޮރެންޖް ޗިކަން

ފުރަތަމަ މެރިނޭޓް ކޮށްލުމަށް ކޮށާފައި ހުރި ކުކުޅުގެ ތެރެއަށް އޮރެންޖް ތޮށި، ލޮނުމެދު، ސޯޔާސޯސް، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.