ރެސިޕީ: ޑެވިލްޑް އެގްސް

ބިސްތަށް ކައްކާލުމަށް ބިސް މަތިން އަރާވަރަށް ތެއްޔަކަށް ފެން އަޅާ އުދާށެވެ. އަދި ގަދަ ގިނީގައި މަތި