ގާރލިކް ޝްރިމްޕް ސްޕެގެޓީ

ތަވާ އުދުން މައްޗަށް އުދާފައި ބަޓާކޮޅު އަޅާށެވެ. ބަޓަރ ކޮޅު ހޫނުވުމުން ލޮނުމެދުކޮޅު އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ސްރިމްޕް ކޮޅާ، އަސޭމިރުސް، ލޮނު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ