ރެސިޕީ: ޕީސް ބްރެޑް ޓޯސްޓް

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮފޮދު އަޅާލުމަށް ފަހު ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު ވަޅޯވީމަ ގްރީންޕީސްކޮޅާއި