ފާރޮށި ޕުޑިންގ އަދި ބިސް ޕެޓީޒް ހައްދަވާނެގޮތް

އިއްޔެ ހަވީރު ރޯދަވީއްލަން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ހެދިކާ ހުއްޓެވެ. އަދި އަލަނާސި ކޭކު ހުރުމުގެ އިތުރުން ކެރަމަލް ޕުޑިން ވެސް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ރޯދަ ވީއްލައި، ތަރާވީސް ގަޑިއަށް ކައިރިވިއިރު ރައްޓެއްސެއް ގުޅާ ތަރާވީހަށް އެގެޔަށް ދިއުމަށް ދައުވަތު ދިނެވެ. އެގޭގައިވެސް ފޮނިއެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި