ރެސިޕީ: އާފަލު ކޮފީ ކޭކު

ވަރަށް އަވަހަށް އެހާމެ ފަސޭހައިން ހަދާލެވޭ މީރު އެއްޗެއް. އަވަން 375 ޑިގުރީސް ފެރެންހައިޓަށް ހޫނު ކޮށްލާށެވެ. އަދި ކޭކު ފިހަން ބޭނުންވާ ތަށީގައި އެއްކޮށް ތެޔޮ ނުވަތަ ބަޓަރު ހާކާލާށެވެ.
ތަށްޓެއްގައި ފުށާއި ބޭކިން ޕައުޑަރު އަދި ލޮނު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.