ކުރާ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން…..!

ތިމަންމެންނީ މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އީމާން ވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ބުނެއެވެ. އީމާންވުމަކީ ކޮބައިކަން ގިނަ މީހުން ނުދަނެއެވެ. މާތް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ގެ ސުންނަތަކަށް ވިއްޔާ ކުރަނީ މަލާމާތެވެ. ދެއްވި އިރުޝާދަކަށް ވިއްޔާ ކުރަނީ ފުރައްސާރައެވެ. އަހަރެމެން ދަންނަނީ ދަޢުވާކުރާށެވެ.