ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ މައްސަރަކަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ޘަވާބާއި ދަރުމައިގެ މައްސަރަކަށް ރަމަޟާންމަސް ހަދަމާތޯއެވެ.

މައްސަރުތަކުގެތެރެއިން ރޯދަމަހަކީ އެއްމެ މާތް އެއްމައްސަރެވެ. އަޅުކަމުގެ މައްސަރެވެ. ޘަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދުމަށް މުޢުމިނު އަޅުތަކުންނަށްޓަކައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ މައްސަރެވެ. މާތްﷲގެ އޯގާވަންތަކަން މުޢުމިނު


ފުރިހަމަ ސިއްހަތު

3 އަހަރު ކުރިން