އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން…!

ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އަމިއްލައަށް މަރުވާން