ދިވެހިންގެ މިނިވަން ދުވަސް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމުތަކެއް ތިބީ ބާރުގަދަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައެވެ. އެ ޤައުމުތަކުގެ ބިމަށާއި މުދަލަށާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ބާރާއި ވެރިކަން ކުރީ މި ބުނާ ބާރުގަދަ