ގޯތި ދިނުމާއި ތަރިކަ އަދި އަނބިމީހާ

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ގޯތި ގެދޮރު ގަންނަން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން މި ޖެހެނީ ވަރަށް ހެއްވާ، ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އަނތްބެއް އިނުމާއި، ވީހާވެސް ގިނަ ދަރިން ލިބިފައިވުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ، އަހަރެންނަށް ވަރަށް ހެއްވާ ޝަރުތުތަކަކަށް ވެއެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ އަސާސީ ހައްގެކެވެ.


ކިރުކޮފީ ތަށްޓެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ކުމުންދޫ ބޮޑު ގަސް

9 އަހަރު ކުރިން