މިއީ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ.

މިއީ މި ވެބްސައިޓްގައި މި ވާހަކަ ލިޔުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެއްވެސް ނޫނެވެ. މިއީ އައު ޝަކުވާއެއްވެސް ނޫނެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ އެކަނި ޝަކުވާޔަކަށްވެސް ނުވެއެވެ.
ޝަކުވާޔަކީ، މި އޮއް ބޮޑުރަށުގައި ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދީންގެ މައިންބަފައިން، ގޭތެރޭގެ ހަލަބޮލިކަމުން ބޭރުވެލައިގެން ކުޅެލާ، އިށީނދެލައި، ހަދާލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އެފަދަ ތަނަކަށް ބަގީޗާއޭ، ޕާކޭ


ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް

9 އަހަރު ކުރިން