އިންތިޚާބުއައިސް ބޯމަތިވާއިރު ރައްޔިތުން ނޭގުމެއްގެތެރޭގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ނުބޭއްވޭ ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް ޤައުމު ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ތަރަހަ ކަނޑައެޅިނިމި އެއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިއަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު ވޯޓުލާންތިބި ރައްޔިތުން …


ޕްލޫޓޮކުރަސީ

9 އަހަރު ކުރިން