ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެތުލީޓުންނާ ވާދަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތުލީޓުން ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް !

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތުލީޓުން ފަހުރުވެރި ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި