ނިއުރޭޑިއަންޓުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ހޯދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުލަބް ކަމަށްވާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބްއިން، އެކުލަބާ ގުޅެންބޭނުންވާ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކުލަބާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޒުވާނަކަށްވެސް ކުލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅުމުން، ކުލަބްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ