މާދަމާރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނަނީ މޮޅުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު: ޒިގްޒެގް ގެ ކެޕްޓަން

އެޓޯލް ބާސްކެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ތައްޔާރު ވެފައިވާ، މިދިޔަ ދެއަހަރުގެ ވެސް ޗެމްޕިއަން ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް މާދަމާރޭގެ މެޗަށް ނިކުންނަނީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު ކަމަށް ޒިގްޒެގް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ