މިނީ ޒިގްޒެގް އަނެއްކާވެސް މޮޅުވެއްޖެ

ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ 4 އޮން 4 ކަޕްގައި ރޭވެސްވަނީ 2 މެޗުކުޅެވިފައެވެ. އެގޮތުން ރޭ ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިނީ ޒިގްޒެގް ވަނީ އަނެއްކާވެސް މޮޅުވެފައެވެ. މިނީ ޒިގްޒެގް މިފަހަރު މޮޅުވެފައިވަނީ ޒިގްޒެގް އަންލިމިޓެޑް އާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ. މިނީ ޒިގްޒެގް ޖެހި 4 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 2 ލަނޑު ޖަހައިދިނީ