އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 5 ވަނަ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 5 ވަނަ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދު ފެށުނު މިބުރާތަކީ އެސްކޫލްގެ 4 ހަތަރު ހައުސްކަމަށްވާ އަމީނީ ހައުސް، ގާޒީ ހައުސް، ފަރީދީ ހައުސް އަދި މަޖީދީ ހައުސްގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ މުބާރާތެކެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ މެޗުގައި