13 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް ނިމިއްޖެ

13 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮއްދެއްވީ މި މުބާރާތުގެ ޝަރަފްވެރިމެހެމާން މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ޑެޕިއުޓީ