ވާހަކަ – ފަޤީރު މުއްސަނދީން…

އެއްދުވަހެއްގައި އަޒްހާން އޭނާގެ ބާރަ އަހަރަށްދާ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއިއެކު ކާރުގައި ފަގީރުން ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް ދަތުރެއެއް ދިޔައެވެ. މިދަތުރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ މީނާގެ ދަރިފުޅަށް ފަޤީރުން ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ހާލާއި އެމީހުންކުރާ މަސަކަތްތަކާއި މުއްސަނދިން ނޫނަސް ދުނިޔޭގައި އުޅޭކަން ދައްކާލުމެވެ.


ވާހަކަ - ކިރު ތަށި

10 އަހަރު ކުރިން