ބީއެމްއެލްގެ ރޯޑް ޝޯއެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި

ބީއެމްއެލްއިން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ހިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތުދީ، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހިއިރު ފެށި މިރޯޑް ޝޯ ކުރިއަށްދާނީ ހަވީރު 6 ޖަހަންދެނެ