ދިރާގުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިރާގުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް