އިހަވަންދޫ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވުން

އިހަވަންދޫ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި. އެކްސާޕް.އިހަވަންދޫ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި.