ހުއްދަ ނެތި ށ. ފަރުކޮޅަށް އެރުން މަނާކޮށްފި

މިއަހަރު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ށ.ފަރުކޮޅަށް ހުއްދަނެތި އެރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ފަރުކޮޅަކީ ށ ފުނަދޫއާ އެއްފަޅެއްގެ ތެރެއިން ގުޅިފައިވާ ގުދުރަތީގޮތުން ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ