ކޭއެޗްއާރުގެ ނަރުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކްރިޓިކަލް ކެއާރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

“ކްރިޓިކަލް ކެއާރ ފޯރ ނާސަސް” ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި .