އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ބަންދު !

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ގިނަ ސްކޫލުތަކެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާތީ، ޖެހިގެން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކުރަން