1 ފެބުރުއަރީ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލުމުން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އިދާރީ މުއްވަޒަަފަކަށް ދައުވާކޮށްފި

1 ފެބުރުއަރީގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގު ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ސޮއިކުރައްވައި ނެރުނު ބަޔާނާ ގުޅިގެން އެ މެންބަރުންގެ .