2 އަހަރު ކުރިން - 7 ޖުލައި 2016

އުދުހޭ ކާރު ވުޖޫދަށް އަންނަނީ


2 އަހަރު ކުރިން - 9 ޖޫން 2016

ޔޫރޯ 2016: ގައުމުތައް އަދި ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތައް

2 އަހަރު ކުރިން - 2 އެޕްރީލް 2016

ހޮސްޕިޓަލުގައި މުޒާހަރާކުރުން

2 އަހަރު ކުރިން - 2 އެޕްރީލް 2016

ބީލީފް އިން ކުޅުދުއްފުށި ހިއްކި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން

2 އަހަރު ކުރިން - 2 އެޕްރީލް 2016

ބީލީފް އިން ކުޅުދުއްފުށި ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުން