twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
27th February 2021
 

ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ރީތި މިސްކިތް: ވަށައިގެންވާ މާމެލާމެލީގެ ފެހި ބަގީޗާ

  • މިސްކިތުގެ ވަށައިގެން ވަނީ ތަފާތުއެކި މާމެލާމެލީގެ ގަސްތަކެވެ. މުޅި ސަރަހައްދުގައި ފެހިކަމާއި އާރޯކަމެވެ. މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއަށް ވަނުމާއެކު ރީތި ބަގީޗާގެ ހިތްގައިމުކަން ފެނި، ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލައި މީހާ ތާޒާކޮށްލަ އެވެ. މިއީ ހދ ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ތައުބާ މިސްކިތެވެ.
  • މި މިސްކިތްތަކީ ތަފާތު، ރީތި ފަރުމާއަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ މިސްކިތެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި މި މިސްކިތް، އެރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަލީ ރަޝީދުގެ ހަރަދުކޮށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355