އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ :މެޓް އޮފީސް

ނާސިދު ސަމީރު - 3 އަހަރު ކުރިން - 10 މެއި 2015މެދު ރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މިއަދާއި މާދަމާ ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އުތުރުގެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށައި އަދި ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް އެއިދާރާއިން އާއްމުކުރި ލިޔުމެއްގަވެ ވެއެވެ.

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 7 މޭލާ 17 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި، އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާއިދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއން ބުނެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއްޔެއިން ފެށިގެންދަނީ ވިއްސާރަކުރަމުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް