“ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަށް ބަހެއް ބުނާއިރަށް ކަސްތޮޅޮ އަޅުވާ ސަގާފަތެއް ބޭނުމެއް ނޫން”

ނާސިދު ސަމީރު - 3 އަހަރު ކުރިން - 3 ޖޫން 2015“ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަށް ބަހެއް ބުނާ އިރަށް ހައްޔަރުކޮށް ތޭރިތަކުގެ ބިތްދޮށަށްލައި ކަސްތޮޅު އަޅުވާ ސަގާފަތެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް” އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަނާރާ ނައީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް ކޮށް ހައްޔަރު ކޮއްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެވެ.

anara
އަނާރާގެ ޓްވީޓް

1މެއި ގައި ހިނގި މުޒާހަރާގައި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެހެން ވާހަކަ ދައްކައި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ އާއްމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިމްރާންގެ މައްއަޗަށް ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ރޭ ވަނީ އިމްރާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވައިފަ އެވެ.

އިމްރާން ވަނީ ރޭގެ ޝަރީއަތުގައި އޭނާއަށް ކުރި ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުން ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

އިމްރާންގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމާއި ސޮބާހް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ މެއި 1ގެ މުޒާހަރާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާކޮށްދޭން ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ ވާއިރު ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ އެކަމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Zusy 3 އަހަރު ކުރިން
    އީމާން ތެރިކަން ބަލިކަށި، އިސްލާމް ދީންނުގެ ކަތްތައް އޮންނަގޮތް ރަނގަޅައް އޮޅުން ނުފިލާ މީހުންގެ ހިއްތަކައް ކަލަކު ވޮޑިގެން ވޭބާއޭ ހިތަންއަރައި ދާނެ ފަދަ ދަރަޖަޔައް ގައުމުގުގެ އަދުލު އިންސާފުގެ ކަންތައް ގޮއްސި ކަމުގަ ދެކެން! މިސާލަކައް ބަލާ، ލައިވު ކެމެރާ ކުރިމަތީ ގައުމުގެ ދިފާއިމަރުކަޒުގެ ކެމެރާ ހަލާކު ކުރިމީހަޔައް އަދަބުނުލިބި، ލައިވުކެމެރާ ކުރިމަތީ ގައުމުގެ ދިފާއި މަރުކަޒު ހަރުގަޑު ތަކެއްގެ އެހީގަ ހިފަން ރޭވިމީހަ ގައުމުގެ ދާހިލީ ވަޒީރަކަން ހުރުމުން އެގައުމުގެ އަދުލު އިންސާފު އޮންނާނެވަރު ހިތައް އަރުވާލުމުން އެނގޭނެ! L