ކުރިނބީ ކުނި ކޮއްޓަށް ކުނި އުކާލައި ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 3 އަހަރު ކުރިން - 8 އޮކްޓޯބަރ 2015ހދ ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އެރަށު ކުނި ގޮނޑަށް ކުނި އުކާލެވޭ ގަޑި ތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

ކުރިނބީ ކައުންސިލުން މިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު އެކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގަ އެވެ.

މި އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން ކުނިގޮނޑަށް ދެން ކުނި އުކާލެވޭނީ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 9 ން ހަވީރު 3 ކަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 8:30 ފެށިގެން މެންދުރު 11 ށެވެ. އަދި މެންދުރުފަހު 2 ން ހަވީރު 5 ށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި އިއުލާމުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުނި އުކާލެވޭ ގަނޑިތަކުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް ނެޕީ އުކާލެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ނެޕީ އުކާލަން ވާނީ ކުނިގޮނޑު ހުޅަނގު ދެކުނު ބޭރުގައި އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޑަސްޕިނަށް ކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް