ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ގުގުރުމާއި އެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ: މެޓް އޮފީސް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 15 ނޮވެމްބަރ 2017މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ން މާދަމާގެ ހެނދުނު 10:00 ށް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށ ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއަތޮޅާއި ލާމުއަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުންވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި ވައިޖެހޭނީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި، އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 8 މޭލާއި 18 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އުތުރުގައި މަޑުވާނެ ކަމަށާއި އެހެންހިސާބުތަކުގައި އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް