ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭ އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 6 ދުވަސް ކުރިން - 14 މާރޗް 2019ފުނަދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭ އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމެއްގައި ބުނީ ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓްގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީން މިހާރު ދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާއި މާވާރުލުގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓްގެ ބިން ހިއްކާފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖަރުންނެވެ. އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 89 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެރަށުގައި 1200 މީޓަރު ދިގު ރަންވޭއެއް އަޅާފައި ވެއެވެ. ކުރިން 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިއްކައިގެން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަށް ވަނީ 40 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކާފައެވެ..


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Mohamed 6 ދުވަސް ކުރިން
    Any update of Kulhudhufushi airport. I suggest to write article to update the progress