twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
26th September 2020

ކުޅުދުއްފުށީ ދަރިއެއް: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީވީއައިޕީ މޮޓޯކޭޑްގެ ވެހިކަލެއްގައި އަންހެން ފުލުހެއް

Sep 2, 2019
11

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީވީއައިޕީ މޮޓޯކޭޑްގެ ވެހިކަލެއްގައި އަންހެން ފުލުހެއް ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ ލާންސް ކޯޕްރަލް އަލީނާ މުސާ ވީވީއައިޕީ މޮޓޯކޭޑްގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދު ރާއްޖޭ ވަޑައިގެން ސްރީލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ސެކިއުރީޓީގެ މޮޓޯކޭޑްގަ އެވެ.

ވީވީއައިޕީ މޮޓޯކޭޑްގައި ވެހިކަލެއް އަލީނާ ދުއްވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ފުލުހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރަމުންނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355