twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
9th August 2020

ބިދޭސީންނަށްވެސް އަޑުއުފުލިދާނެ، ނަމަވެސް ގެއްލުން ދިނުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: ސަލީމް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Jul 13, 2020
1

ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަޑު އުފުލިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެއިންތަކެއް މުސާރަ ނުލިބޭތީ، ހިތްހަމަ ނުޖެހުންފާޅުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން ސަލީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބިދޭސީ މަސަކަތު މީހުންނަށްވެސް އެ މީހުންގެ ހައްގު ހޯދުމަސް އަޑު އުފުލިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އުޅަނދުތަކަށް ހަމަލާދީ ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އިތުރަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ މިއީ ސުލަހަވެރި އިހުތިޖާޖެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މިއަދު ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ، އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ފަހުން ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށް ބައެއް ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވެސް ގެނެސްފައެވެ.

ބިދޭސީގެ މައްސަލަ އަކީ ޒަމާނުންސުރެން ހައްލު ނުވެ އޮތް ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވާއިރު، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި އެ މީހުންނަށް ދޭންވާ މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލަ އަކީވެސް ހަމަ އެހާ އާންމު މައްސަލަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355