twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
30th May 2020

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް (ސުވާލު 5)

Jul 24, 2012

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް – 5 ވަނަ ސުވާލު

އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގީ ހިޖުރައިން ކިތައް ވަނަ އަހަރު؟

ޖަވާބު އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާނެ ގޮތް

KO(space)Q5(answer)  send to  3555

ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ 30 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ ޝައްވާލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355