twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
15th November 2019

ކުޅުދުއްފުށިގައި ސައިކަލުގެ ސްޕޭއަރ ޕާރޓްސް ވިއްކާ ފިރާހައެއް ހުޅުވައިފި

Nov 22, 2014

ކުޅުދުއްފުށީގައި މޮޓޮރައިޒްގެ ނަމުގައި ސައިކަލު ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފިހާރަ ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ހުސެއިން ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މިފިހާރައިން ސައިކަލުގެ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސްގެ އިތުރުން އިތުރު އެކްސަސަރީސް ތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިފިހާރަ ހުޅުވިފައު ހުންނާނީ މެންދުރު ފަހު 2 ން ހަވީރު 6 ށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 8 ން 10:00 ކަމަށާ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ރަސްމީކޮށް ފިހާރަ ހުޅުވާނެކަމަށް ވެސް ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ފިހާރަ ހުންނަނީ ބަންޑާރަ މަގު ފިނިވައިޖެހޭގޭ ކަންމަތީ ގަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355