ފިހާޅޮހި ރިސޯޓްގެ ލޯންޗެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނަކަށް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 އަހަރު ކުރިން - 30 އޮކްޓޯބަރ 2016


މިހާދިސާގައި ފިހުނު ޒުވާނާ، އޭނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން--

އިއްޔެ ފިހާޅޮހި ރިސޯޓްގެ ލޯންޗެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނަކަށެވެ.

އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ މިހާދިސާގައި އަނިޔާވީ 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 46 އިންސަތަ ވަނީ ފިހިފަ އެވެ.

އޭނާގެ ގާތް މީހަކު ކޭއޯއަށް ބުނީ މިހާދިސާގައި އޭނާގެ ފައިޔާއި އަތާއި މޫނު ފިހިފަައިވާކަމަށެވެ. އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ.

އަލިފާންގެ އެހާދިސާ ހިނގީ އެރިސޯޓު ޓޫރިސްޓުންތަކެއް އެތާ ކައިރިގައި ހުރި ފިނޮޅަކަށް ބާލައިފައި އެބުރި ރިސޯޓަށް ނައްޓާލި ވަގުތުކަމަށްވެ އެވެ. އެވަގުތު ލޯންޗުގައި ހުރީ އޭނާ އެކަންޏެވެ. މިހާދިސާގައި ކުޑަ އެ ލޯންޗުވަނީ އަނދައި ހުލިވެފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް



  1. މަ 2 އަހަރު ކުރިން
    އަޅެ ކޮން ގެއަކު ކުއްޖެއްތަ
  2. foohi dhen 2 އަހަރު ކުރިން
    Habaruthah kiyaafa kiaa meehaa ah ufedheny ithuru suvaalu. Mivarun habaru liyumah vure rangalhu vaane nuliyuniyya. Thun thun mathi vaahakaves miah vure rangalhuvaane
  3. shuja 2 އަހަރު ކުރިން
    Fihalhohi